اثرات تفریح درساعت کاری
هفته نامه شماره 4: هفته آخر دی و هفته اول بهمن 99
تکنیک های لینکدین مارکتینگ
عشق، زمان و نیستی سه عنصر اصلی حیات است. ما در این وبلاگ می خواهیم برای مخاطبان عزیزمان بگوییم که:
  • چگونه با عشق کار کنند تا از دنیای خود لذت ببرند.
  • قدر زمان و فرصت ها را بدانند که مهترین هدیه خداوند است.
  • برای اعتلای نام خود بجنگند تا از خاطره ها محو نشوند.

مشتاقانه از مشارکت شما استقبال می کنیم.