هزار و یک شب

 

درست است که داستان‌های هزار و یک شب مملو از افسانه‌های باستانی در مورد افراد و اشخاص باستانی بود، اما امروز و در عصر ارتباطات آنچه بیش از افسانه به آن نیازمندیم، واقعیت است. واقعیت‌هایی درباره موفقیت همه افراد در یک سازمان؛ هم مدیران و هم کارمندان. واقعیت‌هایی که راه را بر همه افراد مشغول به کار در یک کسب و کار، روشن کند و آن‌ها را به سمت و سوی درست هدایت کند.
ما در هزار و یک شب، به هزار و یک راه برای به موفقیت رسیدن یک کسب و کار می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم تا فرضیات نادرست و سنتی حاکم در کسب و کارهای ایرانی را از بین ببریم.