دختر شاه پریون

 

از لحظه آفرینش انسان و زمین، همه نعمات این سیاره بین زنان و مردان به مساوات تقسیم شد. در گذر زمان اما وقایع به گونه‌ای رخ داد که زنان از جایگاه واقعی خود دور شدند و مردان جای آن‌ها را در بخش‌های مختلف پر کردند. امروزه اما نقش مهم و تاثیرگذار زنان در پیشرفت و توسعه یک کشور در همه امور اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره بر همگان روشن شده است. ما هم تلاش می‌کنیم تا به نوبه خود از زنان پیشرو در امر کسب و کار بیشتر بگوییم و صدای موفقیت آن‌ها را به گوش مخاطبان خود برسانیم. در این بخش می‌توانید داستان فراز و نشیب‌های برخی از این کارآفرینان افتخارآفرین ایران و جهان را مطالعه کنید.