همای سعادت

 

در ایران باستان، هرگاه یک پادشاه وارثی نداشت، برای تعیین پادشاه بعدی پرنده هما به پرواز در می‌آمد و بر شانه هر فردی می‌نشست او را به عنوان پادشاه انتخاب می‌کردند. هما تنها پرنده افسانه‌ای است که قابل تربیت بوده و همچنان زنده است. امروزه کسب و کارهایی شکل گرفته‌اند که می‌توانند در یک شب، صاحبانشان را به اوج موفقیت و شهرت برسانند. زمانی بود که مردم برای ثروتمند شدن، در جستجوی طلا به دل صحرا می‌زدند. اما ایده‌های جدید و بهره گیری از فناوری اطلاعات، مسیر جویندگان ثروت را کاملا تغییر داده است. در این بخش می‌توانید داستان این تغییرات را دنبال کنید.