مرغ آمین

 

در کنار تمام مسائلی که مدیران و کارمندان یک کسب و کار باید برای رسیدن به موفقیت به آن توجه کنند، بزرگ‌ترین عامل برای رسیدن به جایگاه بالای تجاری، کسب مقبولیت در جامعه است. در نهایت تمام تلاش‌هایی که افراد یک سازمان انجام می‌هند، در راستای جلب نظر و رضایت مردم است. در صورتی که جامعه یک کسب و کار را بپذیرد و اجازه صعود به قله‌های موفقیت را به آن بدهد، می‌توان گفت که تلاش‌های این بیزینس به ثمر نشسته است. حال اما بخشی از این کسب و کارها فراموش می‌کنند که پس از رسیدن به این جایگاه‌، دین خود را به جامعه ادا کنند. ما به واسطه مرغ آمین تلاش می‌کنیم تا مسئولیت اجتماعی این کسب و کارها را به آن‌ها یادآوری کنیم و شیوه‌های انجام این مهم را آموزش دهیم.