شهر فرنگ

 

یکی از وظایف مدیران و کارمندان موفق، به روز ماندن و در جریان اتفاقات و اخبار روز بودن است. اما حجم زیاد کار و مشغله‌های شخصی شاید اجازه مطالعه همه روزه اخبار اقتصادی و تجاری را به شما ندهد. به منظور ایجاد پاسخی درخور به این نیاز افراد پرمشغله، هر هفته در بخش شهر فرنگ گزیده اخبار اقتصادی، تجاری و استارتاپی را در قالب یک هفته‌نامه مفید و مختصر گرد هم می‌آوریم تا شما را ضمن بی‌نیاز کردن از مطالعه منابع متعدد خبری، در جریان مهم‌ترین اخبار روز نگه داریم.