سیمرغ

 

سرعت رشد علم و فناوری در سال‌های اخیر شتاب زیادی گرفته است؛ اما برای صاحبان کسب و کار با وجود مشغله‌های فراوان ضروری است که از کاروان علم و دانش عقب نمانند و همیشه خود را به روز نگه دارند. از آن جایی که علم پشتیبان صنعت است، ما برای همراهان این بخش بلاگ، مطالب آموزشی‌ای را تهیه می کنیم تا در کنار فعالیت اقتصادی، از جدیدترین مطالب این حوزه غافل نمانند. سیمرغ ما بر آن است تا آنچه برای رسیدن به قله پیشرفت نیاز دارید را به شما بیاموزد.